Cara Uninstall MySQL di Ubuntu

Untuk Ubuntu 20.04

Berikut adalah command untuk menghapus atau uninstall MySQL di Ubuntu 20.04.

sudo apt remove --purge mysql-server
sudo apt purge mysql-server
sudo apt autoremove
sudo apt autoclean
sudo apt remove dbconfig-mysql

Untuk Ubuntu 16.04 - 18.04

Berikut adalah command untuk menghapus atau uninstall MySQL di Ubuntu 16.04 & 18.04.

sudo apt-get remove --purge mysql* -y
sudo apt-get autoremove -y
sudo apt-get autoclean

Comments